Nyhedsarkiv

90-året for Ansgar-festen i Ribe

Dato: 08-09-2016

I anledning af 90-året for Ansgar-festen i Ribe, får I en beskrivelse af festens forløb i Ribe.

”En enestaaende Festdag for Ribe”.

Ansgarfesten i Ribe onsdag d. 8. september 1926

Den officielle betegnelse for Ansgarfesten var ”Landsfesten for Ansgar-Mindet i Ribe Domkirke”. Det var folkekirkens fejring af 1100-året for Ansgars komme til Danmark i 826. Der findes ingen sikre data om Ansgars liv, så datoen d. 8. september blev valgt, fordi det er Grundtvigs fødselsdag. Forinden var jubilæet blevet fejret af den lutherske kirke ved mindre højtideligheder rundt om i landet, og den katolske kirke havde holdt en stor mindefest for Ansgar ved Ledreborg d. 1. august.

Kongeparret og kirkefolk fra hele Skandinavien, bl.a. biskopperne fra Sverige, Norge, Finland og Island, deltog i festen. En radiosender blev dagen før installeret i kirken, så titusinder af lyttere rundt om i landet kunne følge med i den direkte radiotransmission. Hvis man ikke selv ejede en radio, kunne man nogle steder mod betaling lytte til en modtager på en vogn.

Der var lagt an til den helt store fest, og i Ribe forventede man mange besøgende som ved tidligere store nationale fester, der havde trukket 10-30.000 gæster. Særtog blev indsat, og der blev oprettet særlige holdepladser for de mange biler og cykler, man ventede til byen. Fra byens skoler og forsamlingshuse var der slæbt stole og bænke ind til kirken og således skaffet siddeplads til over 2.500 mennesker. Alle hoteller var fuldt optaget, på Klubbens Hotel boede alle biskopperne og andre gejstlige.

”En del arbejdsløse var beskæftiget som politimedhjælpere ved opretholdelse af orden i gaderne og fik derved en kærkommen fortjeneste hvilket var en påskønnelsesværdig ide af politiet”, skrev Vestjyllands Socialdemokrat. Forsynet med armbind hjalp disse medhjælpere bl.a. til ved afspærringen af gaderne.

Ribe klædt på til fest

Aviserne beskrev detaljeret, hvordan byen var pyntet til fest. I de snævre og krumme gyder var der trukket guirlander af gran mellem bindingsværket. Flag hang ud af de blyindfattede vinduer, og butikkerne var pyntet i rødt og hvidt. Højt over byens røde tage ragede domkirkens tårn med et mægtigt dannebrogsflag smældende i blæsten fra Vesterhavet.

Domkirkens indre var smykket med et dannebrogsflag på hver side af alteret og mindre rød-hvide splitflag langs sideskibene (af Politiken mindre flatterende beskrevet som to kolonihaveflagstænger og små flag, der mindede om kransekagepynt). Udenfor vejede dannebrog side om side med de norske, svenske, finske og islandske flag.

På opfordring af Ribe Turistforening havde Den kgl. Porcelænsfabrik fremstillet en speciel Ansgar-platte, og man kunne også købe Ansgar-skeer i nysølv.

Selve dagen - det officielle program

Dagen blev indledt med en times klokkeringning fra byens kirketårne kl. 8. Derefter fulgte en halv times koralblæsning af Tønder Regimentsmusik på torvet. Kl. 9.40 kom processionen af biskopper, provster og præster, over 200 i alt, ud fra rådhuset og bevægede sig langsomt over torvet og rundt om domkirken. Det var planlagt, at bisperne skulle gå i deres ægte gamle guld- og sølvindvirkede kåber. Men man var bange for, at de skrøbelige stoffer ville blive revet i stykker af vestenvinden, så det endte med, at kun biskop Olesen af Ribe i spidsen af optoget gik i sin guldbroderede messehagel, de øvrige fulgte efter i sort og hvidt.

Kongeparret Kong Christian X og Dronning Alexandrine var tirsdag eftermiddag gået ombord på kongeskibet Dannebrog for at sejle til Kolding. Herfra blev de onsdag morgen kørt i åben vogn til Ribe. Kort før kl. 10 nåede de Saltgade, hvor de passerede den flotte æresport i gran med kongeparrets navnetræk og rigskronen i levende blomster. Kl. 10 ankom de til Domkirken, og Biskop Olesen kunne begynde på festgudstjenesten. Foruden de kongelige og de gejstlige var der over 2.200 indbudte med adgangstegn.

Efter gudstjenesten var der frokost hos Stiftamtmanden for de kongelige og bl.a. bisperne. Dernæst kur på Katedralskolen for menighedsråd, byråd, og embedsmænd. Herefter besøgte majestæterne Sct. Katharina Kloster, hvor de hilste på de gamle damer, og de så det igangværende restaureringsarbejde på Sct. Katharina Kirke, inden de atter forlod byen.

Eftermiddagshøjtideligheden kl. 15, foredrag om Ansgar og hans virke i Danmark og Sverige, foregik også i Domkirken og var åben for alle. Der var ingen, der kontrollerede adgangen, så kirken blev hurtigt stuvende fuld af over 3.000 besøgende, i nogle aviser endda angivet som 3.500-4.000. Folk stod på tæerne af hinanden og hang i klaser ned fra altertrappen. Varmen var uudholdelig, og den ene dame efter den anden besvimede og måtte bæres ud i den friske luft, beskrev flere aviser.

Kl. 18 var der middag på Klubbens Hotel for biskopper, embedsmænd mfl.

Indtil solnedgang spillede orkesteret (igen Tønder Regimentsmusikkorps) på Torvet foran hotel Dagmar, bl.a. Elverhøj og menuetten af Drot og Marsk, imens stuepigerne hang i vindueskarmene og folk stod i tætte klynger og trippede i takt til musikken. Festlighederne sluttede med en aftengudstjeneste i Domkirken kl. 21. Om aftenen var å-partiet ved Dagmarbroen oplyst af hundreder af kulørte lamper på å-bredderne og i enkelte både, og et 7 meter højt kors lyste på kirkens store tårn.

Dagen derpå

Festen fik fin omtale i stort set alle landets aviser. Den blev beskrevet som en stor succes, hvor alt var velforberedt, og teknik og alt andet fungerede, selv vejret var strålende på nær lidt byger om morgenen. Dog kom der færre gæster end ventet. ”Dagen var planlagt som en stor turistattraktion med præsternes procession som trækplaster, men skuffende kom der kun et par tusinde mennesker, og restauranterne forblev halvtomme”, skrev Politiken. De fleste andre aviser skrev, at mellem 5-7.000 mennesker gæstede byen og fyldte svært op i byens gader. Ribe Jernbanestation meddelte, at i alt ca. 850 gæster ankom med togene tirsdag aften og onsdag formiddag. Og politiet meddelte, at knap 200 af de ekstra holdepladser til biler og cykler kom i brug. Beskrivelserne af de mange deltagere i gudstjenesten samtidig med tilstedeværelsen af et par tusinde mennesker på torvet udenfor tyder på, at der mindst har været 5-6.000 gæster. Dog altså langt færre gæster end ved de øvrige store nationale fester i byen. Også byens forretningsfolk havde håbet på en større omsætning.

Kilder: Redaktør Carl Willemoës’ udklipsmapper nr. 6 og 7, som består af avisartikler primært fra 8. og 9. september 1926, med klip fra mange forskellige aviser, bl.a. Ribe Stifts-Tidende, Berlingske Tidende, Politiken, Ekstrabladet, Ribe Amtstidende, Holstebro Dagblad, Ringkøbing Amts Avis, Nationaltidende, Hejmdal, Vestkysten og mange flere.

Willemoës var selv stærkt involveret i Ansgarfesten og medlem af flere udvalg i festkomiteen. 

Kongeparret var også på besøg i anledning af Ansgarfesten. Her ses Kong Christian X og dronning Alexandrine på vej ud af Domkirken. I døren ses Biskop Olesen og til højre med ryggen til ses stiftamtmand Herschend. Fotograf: C. Nørgaard-Nielsen. Ribe Byhistoriske Arkiv B1976.

« Tilbage