Nyhedsarkiv

Åbningen af Restaurant Backhaus, 1964

Dato: 04-03-2016

Man kan ikke lade være med at lade sig rive med af sjove og spændende historier fra "gamle dage", når man åbner en af de mange aviser, som Ribe Byhistoriske Arkiv har i arkivet

Åbningen af Restaurant Backhaus, 1964

Det kan derfor være en tidskrævende proces, at lede aviserne igennem, da man ofte ender med at have læst det meste af avisen.

Navnet Backhaus er for mange ripensere velkendt. I Dagbladet Vestkystens Ribe og omegns sektion i februar 1964 dukker navnet op, da der er spændende nyt i lokalerne i Grydergade 12, som længe har været kendt som netop "Backhaus". Navnet har da også en lang og spændende historie:

August Johan Georg Backhaus slog sig i 1854 ned i Ribe som konditor med egen forretning i Sortebrødregade, men købte i 1856 Grydergade 12 for 2100 rigsdaler og flyttede forretningen hertil.
Allerede i 1886 blev pladsen i det lille bageri dog for trang, og grunden bag ved bageriet blev tilkøbt.
I 1988 overdrog gamle Backhaus forretningen til sin søn, Carl Julius Backhaus og herefter tog udvidelsen af forretningen rigtig fart. I 1906 tilkøbte Backhaus naboejendommen, der i 1919 blev til den populære vinterhave. Året efter og igen i 1913 udvidedes haven med tilkøb af naboejendomme, disse blev sammen med den oprindelige have til restaurationshaven, som både ripensere og turister yndede at besøge. I 1920 fik haven sin endelige udvidelse, idet Backhaus købte to matrikler i Korsbrødregade. Backhaus havde da også en stor passion for planter og blomster, hvilket forklarer den store fokus på haven, der efterhånden havde et rigt dyre- og planteliv. Forretningen blev da også kendt landet over og syd for grænsen.

Dagbladet Vestkysten bragte som bekendt i februar 1964 en historie om Backhaus i Grydergade. Restauranten havde gennemgået en renovering og genåbnede som Restaurant Backhaus. Manden bag restaureringen og ejer var denne gang ikke en Backhaus, men fabrikant Chr. Grøndahl Skov fra Haderslev, mens den daglige ledelse skulle forestås af dennes svoger, ripenseren Børge Horsbøl Andreasen.

Dagbladet Vestkysten skriver den 27. februar 1964:
”Efter at have arbejdet på højtryk med restaurant Backhaus cafeteria siden november kan man endelig fredag åbne dørene op for offentligheden.
Cafeteriet er lavet i den gamle Vinterhave og er ikke til at kende igen efter moderniseringen. Det store rum, hvor der før i tiden var Vinterhave, er nu opdelt i to etager. I den nederste etage er selve cafeteriet, restauration og køkkenafdelingen, mens man i næste har selskabslokaler”.

Dagbladet Vestkysten skriver dagen efter om åbningsreceptionen:
”Der var blandt de mange mødte enighed om, at man virkelig havde fået genskabt en smuk restauration i de gamle restaurationslokaler, og der var almindelig beundring over såvel lokaler som lokaler og farver.
Turistchef Keld Christensen bragte hilsen og lykønskning fra Ribe Turistforening. Vi har tidligere ikke haft noget cafeteria i Ribe, og det har ofte medført, at vi har brugt megen kostbar tid på at forklare turisterne, hvorfor vi ikke havde et sådan. Vi glæder os nu til at kunne vise dem herhen. Personligt tror jeg, at alle muligheder her skulle være tilstede for at skabe en god forretning. Vi tilsiger støtte fra turistforeningens side. Held og lykke i fremtiden”.

 

Daglig leder af Restaurant Backhaus, Børge Horsbøl Andreasen i køkkenet og ved indgangen til restauranten, 1964.
Copyright: Ribe Byhistoriske Arkiv.

« Tilbage