Nyhedsarkiv

Sammen hver for sig i Ribe

Dato: 06-04-2020

Hvordan ser dit liv ud under Corona-krisen? Vær’ med til at indsamle historien om Corona og Covid19 i Esbjerg Kommune.

Sammen hver for sig i Ribe

Vær’ med til at indsamle historien
om Corona og Covid19 i Esbjerg Kommune

Hvordan ser ripensernes liv ud under Corona-krisen?
Ingen borger i Esbjerg Kommune er upåvirket af Corona-krisen, men hvordan har den påvirket netop din hverdag? Hvordan er kontakten til din nærmeste familie – børn, børnebørn, søskende, forældre? Er du selv eller nogle af dine nærmeste ramt af coronavirus? Hvordan er dit arbejdsliv – arbejder du hjemme, arbejder du med syge og/eller ældre borgere eller er du pensionist? Har du taget nye initiativer for at holde din forretning, restaurant eller anden virksomhed i gang  - eller har du måttet lukke? Er du blevet fyret eller har du selv måttet afskedige medarbejdere? Har du meldt dig som frivillig til en hjælpeorganisation?

Dette og meget andet, som er opstået på grund af Corona-krisen er Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Ribe Byhistoriske Arkiv interesseret i at høre fortællinger om.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Ribe Byhistoriske Arkiv har ansvar for at indsamle dokumentation af samfundsudviklingen. Corona-krisens påvirkning af samfundslivet i Esbjerg Kommune er en så markant historisk begivenhed, at en aktiv indsamlingskampagne er påkrævet. Vi følger i kølvandet på andre arkiver med Rigsarkivet i spidsen, Nationalmuseet og en række museer, Det Kgl. Bibliotek m.fl.

Vi opfordrer derfor alle i Esbjerg Kommune – børn, unge, voksne og ældre - om at:  

  • Tage fotos
  • Tegne eller skrive digte
  • Skrive dagbog
  • Lave et skema, der viser en sammenligning af en typisk dag før coronaen og hvordan dagen så pludselig blev ændret
  • Lave små videoer (max. 3 minutter)

… som viser noget om DIN hverdag under corona-krisen.


Det kan handle om tiden hjemme, fælles morgensang hver for sig, indkøb, aflyste fester, mindre eller ingen tid sammen med venner, familie og fællesskaber eller mere tid sammen med familie, ændringer i dit arbejdsliv og i din situation i det hele taget.

Fortæl om, hvad du savner, hvad du nyder, hvad du griner af og græder over…

Når du afleverer dit bidrag, beder vi samtidigt om dit samtykke til, at vi må opbevare materialet på arkivet og eventuel anvende det i formidling efter gældende regler. For børn og unge under 18 år, har vi et skema, som forældrene skal udfylde. Kontakt os, hvis I ønsker et sådant skema tilsendt eller find det på vores hjemmeside: eba.esbjergkommune.dk

Du kan aflevere ved at:

  • maile indscannede tekster og tegninger, videoer og foto i sæt sammen med samtykkeskema til
  • aflevere fysiske materialer til os på Byhistorisk Arkiv, Torvegade 47, 6700 Esbjerg eller Ribe Byhistoriske Arkiv, seminarieHuset, 6760 Ribe, når vi får lov til at åbne igen, da vi også meget gerne vil have det originale materiale. 

Har du spørgsmål, kan vi kontaktes på mail: byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk eller tlf. 76163896 (Anette Rydahl). 

« Tilbage