Årsberetninger

Årsberetninger

Årsberetning 2015
Årets helt store indkomst var en samling indbundne JyskeVestkysten fra bladets Ribe-redaktion. Endnu en gang måtte personale og frivillige træde i karakter som flyttemænd, da de mange tunge bind skulle hentes op fra redaktionens kælder. Samlingen er så stor, at den vil presse opbevaringspladsen til det yderste på arkivets magasin...

Læs mere her.

Årsberetning 2014
Den frivillige arbejdsstyrke blev i september fordoblet fra én til to, da arkivets tidligere leder Karen Margrethe Melbye vendte tilbage til arkivet som frivillig medarbejder...

Læs mere her.

Årsberetning 2013
I august 2013 åbnede seminarieHuset endelig officielt, selvom arkivet har været på plads i huset siden efteråret 2012. For arkivet var det en anledning til ikke bare at vise lokalerne frem, men også nå nye brugergrupper, som ikke kommer på arkivet til dagligt...

Læs mere her.

Årsberetning 2012
2012 bød på to store forandringer for Ribe Byhistoriske Arkiv. For det første sagde arkivet farvel til arkivleder Karen Margrethe Melbye, som gik på efterløn i maj måned, og goddag en ny arkivleder fra august måned. For det andet flyttede arkivet fra de gamle lokaler på Giørtz Plads til det nye seminarieHus i Ribe...

Læs mere her.

Årsberetning 2011
Arbejdsåret 2011 gik i gang med bevidstheden om, at Arkivet i dette år skulle flytte til nye lokaler i Ribes nu nedlagte seminarium, der senere har fået navnet seminarieHuset...

Læs mere her.

Årberetning 2010
Året 2010 stod i Ribe bys 1300-års jubilæums tegn, hvilket for arkivets vedkommende betød, at vi var involveret i 3 bogudgivelser...

Læs mere her.

Årberetning 2009
Den store begivenhed i 2009 var forberedelserne til Ribes 1300-års jubilæum i 2010. I jubilæumsåret udgives bogværket Ribe Bys Historie i tre bind. Arkivet har fået til opgave at være billedredaktør på værket, hvilket er en spændende, udfordrende og tidskrævende opgave...

Læs mere her.

Årberetning 2008
2008 blev et lige så spændende år som 2007. Udover de almindelig dagligdags gøremål på Ribe Byhistoriske Arkiv afholdte vi billed- og billedforedragsaftener samt besøg på virksomheder m.v. Det blev til to billedaftener, fordelt på forår og efterår, hvor vi viste billeder af uidentificerede personer og lokaliteter...

Læs mere her.

Årberetning 2007
2007 har været et spændende år med mange udfordringer. Nye tider kom til Ribe Byhistoriske Arkiv (RBA) den 1. januar 2007. Ved kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 blev RBA en filial af Esbjerg Byhistoriske Arkiv (EBA)...

Læs mere her.