2007

Årsberetning 2007

2007 har været et spændende år med mange udfordringer. Nye tider kom til Ribe Byhistoriske Arkiv (RBA) den 1. januar 2007. Ved kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 blev RBA en filial af Esbjerg Byhistoriske Arkiv (EBA). Rent fysisk har RBA stadig til huse på Giørtz Plads i samme bygning, hvor også Ribe Bibliotek residerer. Her har det ligget siden sommeren 1984. De sidste »mange« år har arkivet haft to lokaler i stueetagen, med egen indgangsdør ud mod Giørtz Plads. Timemæssigt er arkivlederen ansat 19 timer om ugen på arkivet, og desuden leverer EBA ca. 5 timer ugentligt til arkivet i Ribe. De ekstra timer går til Richard Bøllund, som er sparringspartner, idémand og deltager i, hvad der planlægges og udføres af aktiviteter både inden for og uden for arkivets lokaler. Richard Bøllund afløser også i Ribe, når arkivlederen holder ferie m.v.                   

I løbet af 2007 har vi haft to aftener med fremvisning af fotos her i huset, en heldagstur til Sprogø og en heldagstur til den tyske ø Föhr. Det var nogle rigtig spændende ture med lokale guider, som kunne fortælle om områdernes historie og seværdigheder. Derudover havde arkivet i maj måned besøg af et hold på 20 personer, der deltog i et ryste-sammen-arrangement for støttepædagogerne fra Esbjerg Kommunes Dagpasnings, hvor såvel Esbjerg som Bramming og Ribe blev besøgt. De fik en orientering om, hvad der foregår på RBA. Først i september var arkivet engageret til at vise billedserien »Fester og gæster i Ribe« på et af områdecentrene i Ribe. Fremvisningen var et indslag i stedets »højskoledage« for områdets beboere. Den første billedfremvisning her i huset fandt sted den 27. september. Der var mødt 15 personer op til fremvisningen af billedserien »Fester og gæster«. Stemningen var fin, og folk fik gode oplysninger med sig hjem. Til den næste billedaften, den 21. november, var der det maksimale antal, som det lånte lokale på biblioteket kunne huse, nemlig 30 deltagere. Vi viste billeder af uidentificerede personer og lokaliteter, og vi fik sat oplysninger på en del af billederne.
                     
I det forgangne år har 252 personer besøgt arkivet og 85 kontaktet os telefonisk. Derudover har der været 30 forespørgsler pr. brev og 52 forespørgsler pr. e-mail. Arkivet modtog 77 afleveringer af blandet karakter: Dias af byens originaler, en CD-rom med luftfotos af Ribe, elevbilleder fra den nu nedlagte Øster Vedsted Skole og diverse arkivfonds. Søren Mulvad, leder af Historisk Arkiv i Seem Sogn, medvirkede til, at RBA i 2007 fik forbindelse med en svensk dame, der er indehaver af en del breve skrevet af en ripensisk kaptajn. Kaptajn J. F. Møller (1810-1862), der var født i Ribe, sejlede verdenshavene tynde og sendte mange breve hjem til familien i Ribe. Brevene findes nu hos føromtalte dame, som er slægtning til Møller. Arkivet fik lov til at låne brevene til kopiering, og Søren Mulvad har oversat kaptajnens gotiske håndskrift til latinske bogstaver, hvilket den svenske slægtning var meget begejstret for. Nu kunne hun endelig forstå indholdet af brevene.
                     
RBA var medleverandør til en lille del af indholdet på DVDen med De Nattergale kaldet The Boks, der udkom lige før jul 2007. Arkivet ligger inde med et videobånd fra Ribe-Revyen 1983, hvor De Nattergale optræder. En sekvens fra dette bånd er overspillet til DVDen.