2008

Årsberetning 2008

2008 blev et lige så spændende år som 2007. Udover de almindelig dagligdags gøremål på Ribe Byhistoriske Arkiv afholdte vi billed- og billedforedragsaftener samt besøg på virksomheder m.v. Det blev til to billedaftener, fordelt på forår og efterår, hvor vi viste billeder af uidentificerede personer og lokaliteter. Der var 50 deltagere til hvert af disse arrangementer, og arkivet fik da også mange oplysninger med hjem. Billedforedragsaftenen med titlen: Langs åen, som den daværende afløser på arkivet Richard Bøllund stod for, trak 40 personer til huse, som alle fik en god aften med mange flotte billeder fra åen. Billed- og billedforedragsaftnerne afholdes på Det Gamle Rådhus i Ribe, og lokalerne er meget egnede til sådanne fremvisninger.

To onsdag formiddage i hhv. forår og efterår har Ribe Byhistoriske Arkiv afholdt Kend din By arrangementer hvor vi har haft vore brugere med på virksomhedsbesøg. I marts måned lagde vi ud med at besøge Ribe Jernindustri, hvor vi fik en rundvisning på fabrikken og sluttede af med et besøg på det meget interessante museum, der findes i den bygning der huser støberiets administration.
I april drog vi ud til Ribelunds område, og blev guidet rundt på de udendørs arealer, hvorefter vi stiftede bekendtskab med museet, som rummer Ribelunds historie. September måned stod på besøg hos Cateringfirmaet Jogros som leverer madvarer til restauranter, plejehjem, skoler m.m., mens vi i oktober blev vi vist rundt i Den antikvariske Samlings magasinbygning på Ørstedsvej. Et imponerende bygningsværk, som rummer både arkæologiske fund og antikke møbler m.m.
Ved disse arrangementer deltog ca. 20 personer pr. tur.
 
Godt og vel halvvejs henne i året fik arkivet en ny medarbejder, da Richard Bøllund fik udvidet sit timeantal på Fiskeri- og Søfartsmuseet, og derfor ikke mere kunne stille fem ugentlige timer til rådighed for os her i Ribe. I stedet er nu ansat Anders Vilslev Knudsen som er historikeruddannet. Anders er også tilknyttet Byhistorisk Arkiv i Esbjerg.

Arkivet har i løbet af 2008 haft 220 besøgende og 237 telefoniske henvendelser. 180 af de telefoniske henvendelser var fra folk, der tilmeldte sig vore arrangementer.
Vi har herudover haft 33 forespørgsler pr. brev og 69 henvendelser pr. e-mail.

Blandt de afleveringer vi har modtaget, er der to store flotte luftfotos af Ribe by. Disse luftfotoes har tidligere hængt på Ribe Sygehus.

Allersidst på året fik vi et meget detaljeret husholdningsregnskab ind. Regnskabet dækker årene fra 1954 til 1990.

I sidste del af 2008 begyndte forberedelserne til Ribe Bys 1300-års jubilæum, men det forventer vi at kunne fortælle meget mere om i løbet af 2009 og ikke mindst i årsberetningen for samme.