2009

Årsberetning 2009

Den store begivenhed i 2009 var forberedelserne til Ribes 1300-års jubilæum i 2010. I jubilæumsåret udgives bogværket Ribe Bys Historie i tre bind. Arkivet har fået til opgave at være billedredaktør på værket, hvilket er en spændende, udfordrende og tidskrævende opgave. I skrivende stund er vi ved at afslutte bestilling af illustrationsønsker fra de ti forfattere, der er forfattere til det første bind, der omhandler middelalderen. Det siger sig selv, at der er grænser for, hvad arkivet kan bidrage med af illustrationer fra den tid. Vi har været langt omkring (altså kun pr. mail og telefon!) for at få fat i de ønskede illustrationer, som nu er oppe på et antal af 173 stk. De kommer fra museer i USA, Frankrig, Tyskland og Italien samt fra Rigsarkivet, Nationalmuseet, Ribe Kunstmuseum og mange andre institutioner i Danmark. Herudover skaffer Torben Meyer, der er fotograf i Esbjerg Byhistoriske Arkiv, os omkring 70 nyoptagelser af diverse genstande og lokaliteter i Ribe. Udover det billedredaktionelle arbejde med Ribe Bys Historie har vi to andre bogprojekter på bedding. Den ene bog er en fotobog med årets gang i Ribe i 2009. Fotograf Torben Meyer fotograferede dagligdage, højtider samt diverse begivenheder gennem hele 2009. Den anden bog indeholder sjældent viste billeder fra Ribe, optaget helt tilbage i 1890erne. Begge bøger har modtaget tilskud til udgivelsen fra 1300-årsjubilæumsfonden, men vi venter på forhåbentlig positive svar fra andre fonde, så vi kan få sat produktionerne i værk.
 
De almindelige opgaver fylder selvfølgelig stadig meget i arkivets dagligdag. Vi har i 2009 haft 244 besøgende og 53 telefoniske henvendelser. 11 personer har henvendt sig pr. brev og 82 pr. e-mail. I slutningen af 2008 og begyndelsen af 2009 fik vi dagbladet JydskeVestkysten til at bringe billeder af otte personer, vi ikke her på arkivet kunne identificere. Vi fik sat navn på tre af dem. Et af billederne fik vi ti henvendelser på.
 
I årets løb har vi haft fire Kend-din-by arrangementer. I foråret besøgte vi Ribe Domkirke, og under sognepræst Torben Brammings kyndige vejledning fik vi set Domkirken fra en helt ny side. Spændende var det også at komme op på galleriet og kigge ned i kirken. Det andet forårsarrangement var besøg på Ribe Katedralskoles Bibliotek. Bibliotekar Simon Laursen fremviste nogle af bibliotekets ældste bøger i deres flotte indbindinger. Interessen samlede sig også om Ribe StiftsTidende, som man i skolens åbningstid kan komme og kigge i. I efterårets Kend-din-by-ture har vi besøgt Planet-Huse, som leverer fritidsboliger i Danmark samt til det øvrige Europa. Det sidste besøg gjaldt Ribe Kloster. Vi blev vist rundt af klosterforstander Grimstrup, der levende fortalte om de små boliger, der er i klosteret. De fleste beboere havde åbnet deres døre, så vi kunne se, hvor dejligt der er at bo i klosterets lyse lejligheder.
 
Forårets billedaftener trak fulde huse. Det første arrangement var med arkivets egne billeder, og der blev diskuteret livligt. Vi fik identificeret en del personer og lokaliteter. Det næste arrangement var et billedforedrag med titlen »I tidens løb« ved lektor Torkil Funder, der har brugt sit kamera flittigt i de 40 år, han har været i byen. I efteråret havde vi Ulrik Lauridsen fra Vejle til at vise fotos af og fortælle om sin farfar A. Lauridsen, der var fotograf i Ribe fra 1920 til 1955. Det var sjovt at se de gamle Ribe-billeder og spændende at høre og se billeder fra A. Lauridsens ophold på De Dansk-Vestindiske øer, hvor han var gendarm i årene 1911-1914. Den anden billedforedragsaften i efteråret havde titlen »Himlen, åen og de grønne enge«, igen med Torkil Funder der havde sammensat en billedserie om samspillet mellem natur og mennesker gennem tiderne. Et meget nærværende foredrag med flotte billeder.