2011

Årsberetning 2011

Arbejdsåret 2011 gik i gang med bevidstheden om, at Arkivet i dette år skulle flytte til nye lokaler i Ribes nu nedlagte seminarium, der senere har fået navnet seminarieHuset. Flytningen har dog ikke i skrivende stund fundet sted, men der er nedsat arbejdsgrupper, som i samarbejde med Esbjerg Kommunes arkitekt ihærdigt arbejder sig frem mod en fornuftig renovering/ombygning af de tildelte lokaler. Ud over Arkivet kommer bygningerne til at rumme, bibliotek, musikskole, ungdomsskole og ungdomsklub samt alle de foreninger, der tidligere har haft til huse i Bispegade Skole og andre steder rundt omkring i byen. Arkivet har fået tildelt det forhenværende lerværksted i kælderetagen i den del af bygningskomplekset, hvor også biblioteket skal være, så vi fortsat kan være i nærheden af hinanden og i fællesskab udnytte den bogsamling, der står i henholdsvis biblioteket og i arkivet. Vi ser frem til at få flere og meget bedre indrettede kvadratmeter end nu. Det vil gøre arbejdsdagen meget nemmere for os i de nye lokaler, da rummene er i et plan, og vi får et dejligt stort og lyst arbejdsrum og læsesal. Når beretningen for 2012 skrives, er det forhåbentlig i lokalerne i seminarieHuset!
 
Men 2011 har også bestået af andet end flytteplaner. Der er blevet lidt mere fokus på Arkivet i forbindelse med de tre bogudgivelser vi var involveret i i jubilæumsåret 2010. Der har været større efterspørgsel på billeder, idet både de tre bind af Ribe Bys Historie, Karsten Eskildsens bog, Ribes Øjeblikke, og Torben Meyers bog, Ribe, rummer en del af vore billeder. Disse billeder har vakt en del borgeres nysgerrighed efter at se flere af arkivets billeder.
 
Af »uden for huset«-arrangementer havde vi tre forelæsningsaftener, et foredrag og fire Kend din by-ture i løbet af foråret og efteråret. I foråret underviste Jørgen Dieckmann Rasmussen over to aftener 18 Ribe-borgere i, hvordan man finder vigtige kilder til de gamle huses historie. Nogle af deltagerne var allerede godt i gang med deres huses historie og fik disse aftener nye tips, og andre fik mod på at begynde at arbejde med historien bag deres hus. I efteråret havde vi Richard Kværnø, lærer, Ribe-guide m.v. til at fortælle om sin tid på Ribe Seminarium i 1950rne. Aftenen sluttede af med en Ribe-quiz, hvor deltagerne skulle stedfæste de billeder, Kværnø viste på lærredet. Det kom der meget sjov ud af. Senere på efteråret afholdt cand.mag. Anna Louise Siggaard kursus for begyndere i slægtsforskning. Der mødte 25 meget interesserede personer op, som fulgte forelæsningen med stor opmærksomhed. Både undervisningen i hushistorien og Kværnøs foredrag foregik i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet for Esbjerg, Bramming og Ribe.
 
Af vore Kend din by-ture gik en af turene lidt udenbys, idet vi besøgte importvirksomheden Ib Laursen APS i Øster Vedsted. Det var et rent slaraffenland at se alle de ting, der importeres og videresælges til brugskunstbutikker i både ind- og udland. De tre øvrige besøg var til gengæld koncentreret om bymidten. Vi besøgte Ribe Turistbureau som vi fik en fin introduktion til, og fik derefter en sponsoreret guidning rundt i byen af Ribe-guiden Hans Peters, som afgjort kan sin Ribehistorie. I Det Gamle Rådhus gav kustode Bent Christensen os en god indsigt i husets historie for ikke at tale om hans levende introduktion til genstandene i det lille museum, huset rummer. Kend din by-turene blev afsluttet i Ribe Kunstmuseum, hvor vi blev vist rundt af en af museets dygtige guider, som gennemgik nogle udvalgte værker for os.
 
I 2011 har 61 personer afleveret arkivalier/billeder til os. Blandt afleveringerne var der et fint supplement til tidligere afleveringer af materialer fra Ribespillene, som fandt sted i årene 1986-89+1992. Noget andet interessant, vi fik ind, var forslag til den vielseskåbe, Ribe Kommune fik fremstillet i forbindelse med 500 års jubilæet for Det Gamle Rådhus. Der er fine små modeller og stofprøver af kåben. Den bæres af giftefogeden ved de borgerlige vielser.
 
Med hensyn til brug af arkivets samlinger har 175 personer aflagt personligt besøg. Vi har modtaget 181 henvendelser pr. mails og breve, og der har været 44 telefoniske henvendelser.
Der har været 6.679 besøgende på hjemmesiden. De mest besøgte sider var Ribe-Krøniken, Ribe-billeder og links til Esbjerg Byhistoriske Arkivs databaser, som også omfatter Ribe-oplysninger.
 
Udover to ansatte på i alt 24 timer pr. uge har Arkivet en frivillig, der gennemgår vores uregistrerede billedsamling. I 2011 har Arkivet endvidere haft en cand.mag. i historie og arkivvæsen ansat i løntilskud i seks måneder. Der blev i dette tidsrum bl.a. udarbejdet en elektronisk undervisningspakke om Anden Verdenskrig i Ribe. Materialet blev i januar 2012 lagt på Arkivets hjemmeside. Undervisningspakken henvender sig til lærere i folkeskolen, som via hjemmesiden kan bruge materialet til undervisning om 2. Verdenskrig, men alle kan gå ind på vores hjemmeside og kigge i det.
 
Vi glæder os meget til flytningen til seminarieHuset, men er godt klar over, at det bliver et meget stort arbejde at få flyttet alle vores ting. Flytningen er berammet til eftersommeren 2012.