2012

Årsberetning 2012

2012 bød på to store forandringer for Ribe Byhistoriske Arkiv. For det første sagde arkivet farvel til arkivleder Karen Margrethe Melbye, som gik på efterløn i maj måned, og goddag en ny arkivleder fra august måned. For det andet flyttede arkivet fra de gamle lokaler på Giørtz Plads til det nye seminarieHus i Ribe.

Da arkivets nye leder, Karen Jermiin Nielsen, tiltrådte den 1. august, blev første opgave at fylde de mange flyttekasser. Flyttefirmaet tog 5-600 store kasser, og dertil kom flytningen af arkivets samling af 50.000 negativer på glasplader. Som ved enhver anden flytning var det imidlertid ikke nedpakningen, der var den største opgave. Udpakning og opstilling er en lang og tung proces. De registrerede arkivalier var de mindst besværlige, idet de havde kunnet pakkes efter registreringsnummer. På det nye arkiv er der kompaktreoler, så det var bare at sætte kasser op fra en ende af. De egentlige udfordringer bestod i de materialer, som skulle opstilles i ny orden på det nye arkiv. Det gjaldt bl.a. forskellige avissamlinger, men især bogsamlingen voldte besvær. Lokaleforholdene på det gamle arkiv betød, at man havde været nødt til at opstille bøgerne flere steder. I realiteten var der derfor to-tre samlinger, som skulle føres sammen. Det var et stort arbejde, men det er til gengæld en daglig fornøjelse, at materialerne nu er samlet. Selv om året har stået i flytningens tegn, har der også været tid til formidlingsaktiviteter. I foråret afholdt arkivet to »Kend din by«-arrangementer. Det ene gik til Ribelunds Museum, hvor Rigmor Nordestgaard, der var ansat på Ribelund fra midt i 1960erne og 40 år frem, fortalte ved hjælp af billeder og genstande. Deltagerne hørte om beboernes tilværelse og dagligdag på Ribelund helt tilbage til 1907, hvor institutionen blev taget i brug. Andet arrangement foregik på Vadehavscentret i Vester Vedsted, hvor centrets leder Klaus Melbye viste rundt i udstillingen, som rummer både levende krebsdyr og store plancher om naturen ved Vadehavet. Arkivet arrangerede desuden fire aftenforedrag på Det gamle Rådhus. I foråret var det først cand.mag. Anna Louise Siggaard, som fortalte om livet i Ribe under Anden Verdenskrig på baggrund af arkivets mange forskellige kilder, og derefter Søren Mulvad som tog tilhørerne med på et strejftog gennem Ribe. I efteråret gav Kurt Juul et indblik i sin version af Ribes Historie, og sæsonen afsluttedes af Torkil Funder, som fortalte om Ribe Katedralskoles historie.

Arkivet holdt lukket i august måned på grund af flytningen og var på grund af flytteforberedelser ikke fuldt funktionsdygtigt hen over sommeren. Det har sandsynligvis påvirket besøgstal og afleveringer en smule i negativ retning. I alt var der 133 gæster på arkivet, og dertil kommer telefoniske henvendelser og 204 skriftlige forespørgsler. Blandt de 68 indleveringer, som arkivet modtog i løbet af året, var bl.a. forskellige materialer vedrørende Smede- og Maskinarbejderforbundet i Ribe og Støberiarbejdernes Sygekasse. Her er der grundlag for undersøgelser af arbejdstagernes perspektiv på en af Ribes store industrivirksomheder i det 20. århundrede.

Arkivets ene frivillige medarbejder har i årets løb arbejdet videre med de mange uregistrerede billeder, så stor samling billeder nu er identificeret, men ikke endnu ikke Arkibas-registrerede. I 2012 havde arkivet en  fastansat bemanding på i alt 25 timer pr. uge.