2013

Årsberetning 2013

I august 2013 åbnede seminarieHuset endelig officielt, selvom arkivet har været på plads i huset siden efteråret 2012. For arkivet var det en anledning til ikke bare at vise lokalerne frem, men også nå nye brugergrupper, som ikke kommer på arkivet til dagligt. Desuden bidrog arkivet med en udstilling om husets historie som seminarium. I seminarieHuset findes flere kommunale institutioner, som arkivet kan samarbejde med. I 2013 blev kræfterne især brugt på en plancheudstilling sammen med biblioteket om komponisten Rued Langgaard i anledning af Langgaard-festivalen.

Blandt årets indkomster skal fremhæves materiale vedrørende SF i Ribe. Dermed er endnu et partis lokale vælgerforening repræsenteret i arkivets samling, og en større del af det lokalpolitiske landskab i Ribe er bevaret for eftertiden.

2013 blev også året, hvor arkivet begyndte at arrangere foredrag »i eget hus«. Tidligere har foredrag fundet sted på Det Gamle Rådhus i Ribe, men med flytningen til seminarieHuset i 2012 blev det muligt at holde foredrag i seminarieHusets foredragssal, Fællessalen. Her er der plads til selv de mest velbesøgte foredrag og gode faciliteter som projektor og mikrofon. Søren Mulvad indledte årets foredrag med at fortælle om »Ribe i 1930erne«, og Torkil Funder fortale om Ribe Katedralskoles nyere historie under titlen »Skolen i Ribe i nyere tid«. Det sidste foregik dog i Katedralskolens sangsal, som var et oplagt sted at fortælle om skolens historie. I marts var der foredrag om Andelsmejeriet i Ribe ved museumsinspektør Mikkel Kirkedahl Nielsen og arkivar Karen Jermiin Nielsen. Blandt tilhørerne var mange tidligere ansatte på mejeriet, som både kunne levere en god anekdote på aftenen og bidrage til arkivets samling.

Til efterårets første foredrag kom tilhørerne fra nær og fjern for at høre Aage Emil Hansen give et indblik i »Kongeåen: Told- og statsgrænse 1864-1920«. Såvel told- og grænseentusiaster som slægtsforskere var mødt op. Det sidste foredrag, »Industrialiseringen i Ribe« ved arkivar Karen Jermiin Nielsen gav et indblik i Ribes udvikling som industriby i perioden 1850-1950.

En anden formidlingsaktivitet i årets løb var et samarbejde med Vejen Gymnasium, hvor elever arbejdede med industrialiseringen i Ribe. Deres opgave var at producere små dokumentarfilm om emnet, idet både mediefag og historie indgik i undervisningen. Arkivet bidrog med en byrundtur, baggrundsviden og billeder fra samlingen. Hensigten er at tilbyde dette til andre klasser fremover.

En meget stor del af arkivets forespørgsler i 2013 blev foretaget pr. mail. Dertil kommer 37 telefoniske henvendelser, 103 besøg på arkivet i åbningstiden og de 75 gæster til åbningen af seminarieHuset.