2014

Årsberetning 2014

Den frivillige arbejdsstyrke blev i september fordoblet fra én til to, da arkivets tidligere leder Karen Margrethe Melbye vendte tilbage til arkivet som frivillig medarbejder. Det blev derfor også oplagt at omlægge arkivets arbejde, sådan at arkivlederen og de frivillige medarbejdere nu mødes en fast ugedag uden for åbningstiden, hvor vi førhen kun havde fælles tid i åbningstiden. Dette giver ikke bare bedre tid til kaffen, men skaber langt bedre muligheder for dialog om registreringsarbejdet. Vi håber, at vi derved får en høj kvalitet i vores registreringer. Blandt årets indkomster var et stort arkitektarkiv fra ArkiTegn Ribe v. Niels Pinborg, som lukkede i foråret.
Afleveringen fyldte 28 flyttekasser, og trods den gode orden i tegnestuens arkiv er ordning og registrering en større opgave, som endnu ikke er afsluttet. Udover bygninger fra arkitektens egen hånd findes også en del ældre tegninger, som har været anvendt ved ombygninger af Ribes ældre bygninger. Disse har naturligvis stor interesse allerede i dag.

For at markere 150-året for tabet af Sønderjylland i 1864, afholdt arkivet først et foredrag om anlægget ved Skibelund Krat ved Teresa Nielsen, leder af Vejen Kunstmuseum. I forlængelse heraf afholdtes senere på foråret en udflugt til Skibelund i samarbejde med Esbjerg Byhistoriske Arkiv. En ny aktivitet på arkivet i efteråret 2014 var byvandring for tilflyttere.

Arkivet har i 2014 haft 108 besøgende på læsesalen og et stort antal henvendelser pr. e-mail og telefon.