2015

Årsberetning 2015

Årets helt store indkomst var en samling indbundne JyskeVestkysten fra bladets Ribe-redaktion. Endnu en gang måtte personale og frivillige træde i karakter som flyttemænd, da de mange tunge bind skulle hentes op fra redaktionens kælder. Samlingen er så stor, at den vil presse opbevaringspladsen til det yderste på arkivets magasin. Heldigvis betyder det også, at gamle, skadede udgaver af Vestkysten kan kasseres, og i kombination med mikrofilm vil arkivet herefter rumme en næsten komplet lokaludgave ca. 1955-2005. Dertil kommer avisens udklipssamling fra de sidste årtier i 1900-tallet.

Arkivets to frivillige medarbejdere  har i år gjort en stor indsats for billedregistreringen, hvorved alle tidligere afholdte billedaftener og en stor del af de flere tusinde pressefotos, arkivet for år tilbage modtog fra Ugeavisen og JyskeVestkysten, nu er registreret i Arkibas. Der vil løbende blive givet adgang til at se billederne i Mediastream på arkivets hjemmeside.

Arkivets kurser har især koncentreret sig om slægtsforskning.  I foråret var var der besøg af arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv til afholdelsen af kurset ”Ved du hvem du er? Kom godt i gang med slægtsforskning på internettet”. I efteråret afvikledes i samarbejde med ÆldreSagen velbesøgt slægtsforskningskursus. Det er arkivets ønske fremover at stimulere et godt slægtsforskningsmiljø i byen, og samarbejdet med ÆldreSagen gav god mulighed herfor.

I Folkeuniversitetsregi blev i efteråret afholdt et kursus med titlen ”Kender du arkiv.dk?”, som introducerer de lokalhistoriske arkivers netop lancerede søgeportal. Det viste sig, at et sådant kursus også krævede en vis introduktion til de lokalhistoriske arkiver, idet portalen og kurset havde interesse uden for de sædvanlige arkivkredse. Det er alt i alt en god ting, så når kurset gentages i år, vil lidt mere tid blive dedikeret til at fortælle om arkiverne.

Arkivet har i år bidraget til to udgivelser: I november udkom ”Det gamle Rådhus i Ribe” på forlaget Liljebjerget, hvor arkivet bidrog med et afsnit om Det Gamle Rådhus’ funktion som rådhus, tinghus og arrest fra 1709 til i dag. I december udkom erindringsbogen ”Ind i Ribe”, ligeledes på forlaget Liljebjerget. Erindringsbogen havde været undervejs i flere år, og blev redigeret i samarbejde mellem Sydvestjyske Museer, Historisk Samfund for Ribe Amt og Ribe Byhistoriske Arkiv. Arkivet har bidraget med såvel beretninger, billeder og redaktionsarbejde. Arkivet håber, at udgivelsen kan få endnu flere til at nedskrive erindringer og aflevere dem på det lokalhistoriske arkiv!