Foredrag

Foredrag

Ribe Byhistoriske Arkiv tilbyder følgende foredrag og billedserier om Ribes historie, der kan fremvises for grupper:

Andelsmejeriet Riberhus:
Mejeriet i Ribe fungerede i årene 1894-2001, og afspejler således den store forandring i produktionsformer, som fandt sted i løbet af det 20. århundrede. Fra begyndelse var det et lille, lokalt mejeri som ikke alene lavede smør, men også solgte konsumvarer til lokalområdet. Da mejeriet lukkede i 2001, var det en højt specialiseret enhed, som udelukkende producerede den velkendte "Riberhus!-ost. Foredraget ledsages af billeder.


Fester og gæster:
Ribe Byhistoriske Arkiv har mange fotos, der illustrerer livets gang i Ribe. I denne billedserie kommer vi omkring rejsegilder, julemanden, karneval, storkens liv i Ribe og mange andre begivenheder.


Langs åen:
Vi tager en tur langs Ribe Å, som altid har været en vigtig  åre i byens historie. Vi ser billeder fra Skibbroen, engene, tager en tur til Kammerslusen og viser eksempler på, hvordan åen gennem tiderne er blevet brugt til transport og forskellige former for rekreative aktiviteter.