Samlinger

Samlinger

Arkivalier
Udover forenings-, person-, virksomheds- og mange andre arkivtyper findes ca. 15.000 fotos, ca. 50.000 glasnegativer fra fotograferne Bodil Hauschildt, A. Lauridsen og C. Nørgaard-Nielsen. Den sidstnævntes fotografprotokoller fra 1908 til 1958 haves. Desuden findes 12 lydbånd ca. 700 kort, tegninger og plakater. Især kan nævnes arkitekt Axel Hansens tegningsarkiv, Jacob A. Riis’ Børnehaves og forgængeren Dronning Louises børneasyls arkiver, Foreningen Klubbens arkiv, redaktør Carl d’Obry Willemöes’ arkiv (Ribe Stiftstidende 1898-1937) og Ligbærerlavets arkiv. 

Film og lysbilleder
Arkivet har ca. 60 film fra 1907 til 1990’erne. Af særlig interessante film kan nævnes Ribe Bispestols 1000 års fest i 1948, Gamle Ribe minder 1907-1913 samt en Ribe-film 1940-1945

Kopisamling
Kirkebøger for Ribe Købstad 1623-1891. Borgerskabsprotokoller for Ribe Købstad 1585-1851, justitsprotokoller for Ribe Købstad 1781-1829 og brandtaxationsprotokoller for Ribe Købstad 1761-1837.

Mikrokort:
Kirkebøger for Ribe Købstad 1623-1890 og for Ribe Kommune 1814-1891.

Mikrofilm:
Folketællinger for Ribe Købstad 1787-1890. Register til skøde- og panteprotokoller for Ribe Herred ca. 1815-1945. Dagbladet Vestkysten 1940-1943 og Dagbladet Vestkysten og JydskeVestkysten 1976-oktober 2005.

 

Mikrokort:
Folketælling for Ribe Købstad 1901

Trykt, udgivet materiale
Aviser: Dagbladet Vestkysten 1940-1943 på mikrofilm, og Dagbladet Vestkysten og JydskeVestkysten 1976-september 2004 på mikrofilm. Dagbladet Vestkysten haves desuden i papirudgave fra 1953-1976, (ikke komplet). Ribe Stifts-Tidende 1812-1974 (ikke komplet) haves i depot indtil 2027. Herudover en udklipssamling fra ca. 1900 og fremefter i 52 bind samt i hængemapper i  tre stålskabe.

Håndbøger og andet:
Arkivets samling af håndbøger og litteratur om Ribe rummer ca. 1.500 bind. De fleste findes også til udlån på biblioteket.