Vedtægter og lovgivning

Vedtægter

§ 1
Ribe Byhistoriske Arkiv er en afdeling under Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Dets hjemsted er Ribe, og dets arbejdsområde er Ribe by.
 
Stk. 2. Ribe Byhistoriske Arkiv kan også modtage materiale fra Ribe-egnen, hvis ikke der findes anerkendte lokalarkiver i området.
 
§ 2
Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af privat proveniens med tilknytning til Ribe, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid, og at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskab til og styrke interessen for Ribes historie.
Stk. 2. Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådant garanteres.
Stk. 3. Modtager Ribe Byhistoriske Arkiv offentlige arkivalier, afleveres de straks til Esbjerg Byhistoriske Arkiv, der er offentligt arkiv for Esbjerg Kommune.

§ 3
Arkivalier, der er registreret i Ribe Byhistoriske Arkiv, er offentligt tilgængelige efter reglerne i den gældende lovgivning.
Stk. 2. Ribe Byhistoriske Arkiv, der har fast åbningstid, stiller arkivets materialer til rådighed for publikum til benyttelse på stedet, men kan undtagelsesvis udlåne det til benyttelse på offentlige læsesale, der kan godkendes af Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Stk. 3. Ribe Byhistoriske Arkiv kan begrænse adgangen til fotokopiering og andre gengivelser af materiale i arkivets samlinger, bl.a. under hensynstagen til arkivaliernes bevaringstilstand og ophavsret.

§ 4.
Ribe Byhistoriske Arkiv er medlem af anerkendte regionale og landsdækkende arkivorganisationer efter aftale med lederen af Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Stk. 2. Arkivet deltager i lokale, regionaleog landsdækkende fællesregistreringer, der er arrangeret eller godkendt af de anerkendte arkivorganisationer, arkivet er medlem af.
Stk. 3. Arkivet samarbejder med andre arkiver og beslægtede institutioner og kan afstemme sin arbejdsplan herefter.
 
§ 5
Skulle Ribe Byhistoriske Arkiv af en eller anden grund ophøre, overtages ansvaret for samlingerne af Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
 
§ 6
Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af Esbjerg Byråd.