Luftkort

Historisk skannede luftkort over det gl. Ribe Amt

I forbindelse ned nedlæggelse af Ribe Amt blev alle luftbilleder scannet. Efterfølgende har kommunerne i Region Syddanmark i samarbejde med Regionen og Miljøcentrene indgået aftale med I-GIS og U-GIS om at gøre billederne tilgængelige på internettet. Her får du derfor mulighed for at studere luftkort over Ribe Amt i perioden 1954-1992. Billederne er som følge af deres alder af varierende kvalitet, men du vil stadig kunne danne dig et overblik over den udvikling der løbende er sket i Amtet.

Luftkortene giver dig også mulighed for at måle afstande og gå tæt på et udvalgt område.


Du finder luftkortene her.