Rakkerdatabasen

Rakkerdatabasen

Formålet med Rakkerdatabasen er at samle så mange oplysninger om rakkere og natmandsfolk som muligt, og på en sådan måde, at man ved et enkelt opslag på en rakkers eller natmands navn kan få adgang til alle kendte facts, som omfatter hans/hendes nærmeste familieforhold samt af- og udskrifter fra såvel utrykte som trykte kilder, heriblandt kirkebøger, retsprotokoller, fattigvæsensprotokoller, avisartikler m.m., hvori den givne person er omtalt.

Databasen omfatter rakkere og natmandsfolk eller deres slægtninge samt et mindre antal bødler, dog er udeladt omtale af personer, som er født senere end 1860, idet natmandsfolkene på dette tidspunkt anses for integrerede i den almindelige almue.

Rakkerdatabasen er etableret i et samarbejde mellem Esbjerg Byhistoriske Arkiv og slægtsforsker Willy Søndergaard. Willy Søndergaard har inddateret oplysningerne om rakkerne, mens Esbjerg Byhistoriske Arkiv har stået for internetpubliceringen.

Du finder databasen her