Ribe billeder

Ribe billeder

Vi digitaliserer løbende billederne fra vores billedsamling, og du kan se et stort udvalg Ribe-billeder i EBA Mediearkiv. 

Du får adgang til EBA Mediearkiv her.

Vi holder løbende billedaftener, hvor vi viser billeder, som vi har ingen eller få oplysninger til.
Kan du genkende personer eller begivenheder på billederne, hører vi gerne fra dig. 
Du kan kontakte os på tlf. 27241477 eller mail: ribebyarkiv@esbjerg.dk - kom også gerne forbi i åbningstiden, den første tirsdag i måneden kl. 12.00-16.00.

Billedaften 01

Billedaften 02

Billedaften 03

Billedaften 04

Billedaften 05

Billedaften 06