Anden Verdenskrig

Anden Verdenskrig i Ribe

Ribe Byhistoriske Arkiv har udarbejdet en undervisningspakke om Anden Verdenskrig i Ribe. Undervisningspakken indeholder følgende temaer:

Forhistorien til Anden Verdenskrig

Tema 1: Besættelsen den 9. april 1940

Tema 2: Hverdagen under krigen 1940-1945

Tema 3: Modstandskampen

Tema 4: Befrielsen den 5. maj 1945

Til hvert af de fire temaer er der vedlagt et tekstforslag til baggrundsviden. Således kan eleverne opnå den fulde indføring og sammenhæng i Ribes historie. Hvert tekstforslag berører internationale, nationale og lokale forhold. Til hvert tema er der vedhæftet forskelligt originalt kildemateriale, der relaterer sig hertil (se liste over temaer og indhold).

Det er meningen med undervisningspakken, at læreren ud fra dette kan danne opgaver til eleverne, således de arbejder med lokalhistorien. Det er bevidst, at der ikke på forhånd er dannet opgaver ud fra den betragtning, at læreren besidder de nødvendige faglige og pædagogiske principper og evner, der skal være til stede i undervisningen. På denne måde kan læreren også selv sammensætte, hvorledes han/hun vil have undervisningen til at forløbe i klassen.