Flugten over Grænsen

Flugten over Grænsen

Historieløbet Flugten over Grænsen formidler de dansksindede sønderjyders flugt fra tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig. Løbet henvender sig til 8. klasse, og afvikles for alle deltagende klasser i løbet af uge 39. Hver klasse deltager én dag.

Det er hensigten, at historieløbet er en årligt tilbagevendende begivenhed, som 8. klasser fra Esbjerg Kommunes skoler har mulighed for at deltage i. I efteråret 2016 gennemførtes løbet for første gang som et pilotprojekt i samarbejde med Vadehavsskolen.

Se TV SYDs indslag om historieløbet 2016 her.

Emne:

Grænsedragningen efter 1864 medførte, at flere dansksindede sønderjyder var undersåtter i det tyske rige. Flere af disse dansksindede deserterede til Danmark under 1. verdenskrig for at undgå at gå i krig på tysk side. En af flugtruterne gik over grænsens vestlige del med Ribe som første mål. Ribe-egnen danner derfor en oplagt baggrund for at fortælle et stykke historie af national betydning, nemlig Tabet af Sønderjylland og Genforeningen, ved at placere eleverne på de steder i lokalområdet, som dannede den virkelige ramme om de historiske begivenheder. Beretninger om sønderjyders flugt fra tysk krigstjeneste danner kernen i løbets plot, som samtidig introducerer eleverne til de større problemstillinger: Nationalismen og Genforeningen. Emnet giver en unik mulighed for at belyse ”den store historie” ved hjælp af ”den lille historie”, som er let at leve sig ind i.

Læringsform:

Emnet indeholder naturlige spændingselementer, idet eleverne skal gennemleve en flugt over grænsen. Dette sker gennem et løb, hvor eleverne i hold påtager sig rollen som grænseoverløber, og møder forskellige aktører, skabt ud fra personer fra de historiske kilder. Gennem kropslig indlevelse, etiske problemstillinger og erhvervelse af viden opnår de indsigt i desertørens livsverden. Hermed er vejen åbnet til forståelse af emnets nationale betydning og videre til aktuelle problemstillinger som f.eks. bådflygtninge eller nutidig nationalisme. Således indgår både almendannende, nutidige elementer og punkter fra folkeskolens historiekanon. Løbet er tilrettelagt således, at det kan indgå som et element i opfyldelsen af folkeskolereformens udeskole-tanke.

Varighed:

3½ time (9-12.30) plus transport til V. Vedsted. Vi forventer, at klassen har følge af 1-2 lærere, som har opsyn med klassen på dagen. Forud skal klassen have arbejdet med emnet i 2 lektioner af 45 minutter. Yderligere undervisningsmateriale forefindes, men dette er ikke obligatorisk.

Tid og sted: Uge 39 2018, Ungdomshøjskolen ved Ribe (i V. Vedsted)